Halsoteknologi

B-Cure Laser - Kliniska studier

Kliniska studier har visat att lågeffekt laser-teknologi är effektivt vid behandling av smärta, ortopediska tillstånd, inflammation, idrottsskador och sår.
Över 2000 publikationer – inklusive mer än 100 dubbelblinda studier – har påvisat laserterapins effekt.

B-Cure Laserns effekt vid behandling av smärta och sår har bevisats i 5 dubbelblinda kliniska studier.
5 andra kliniska studier pågår.
Ledvärk (TMJ), Sapienza University, Rom, Italien

B-cure Lasers effekt motsvarar nästan den konventionella läkemedelsbehandlingen. LLLT-hemprotokollet kan betraktas som en effektiv och säker metod för att hantera smärtan relaterad till TMJD. LLLT har inga negativa lokala eller systematiska effekter. Publicerat i: Cranio, april 2019 

Läs studien här>>

Postoperativ laminektomi, Beneficência of Sao Paulo Hospital, Brasilien

Resultaten av denna kliniska prövning visade att patienterna (i B-Cure laser gruppen) hade lägre temperatur, mindre mängd dränagevätska, bättre smärtlindring och påskyndad läkning: CRP värdet sjönk signifikant mellan den andra och femte postoperativa dagen.
Publicerat i: American Society for Laser Medicine and Surgery 2014.

Läs studien här>>

 

Tandimplantat, Health Care institution, Perm

Användningen av B- Cure laser i förebyggande syfte och i behandlingsregimer före och efter tandimplantat, minskar signifikant (3,5 gånger) mängden och intensiteten av smärtsymtomen under de första dagarna efter installationen av endossösa implantat, främjar snabbare och mer fullständig lindring utan ytterligare smärtstillande medel under de första 5 dagarna av den postoperativa perioden, jämfört med placebo-laserterapi.
Publicerat i: Physics of Cancer, Sep 2017

Läs studien här>>

Ledvärk (TMJ) University of Parma, Italien

I B-cure laser gruppen minskning av smärtnivån med 50% inom två veckor  jämfört med 8% inom kontrollgruppen, som inte fick laser behandling.

Publicerat i: “Laserterapi”, mars 2015

Läs studien här>> 

 

Diabetiska fotsår, Hadassah Medical Center, Israel

Vid bruk av B-Cure Laser Pro under tolv veckors tid minskade storleken på såren signifikant hos patienter med diabetiska fotsår jämfört med placebo kontroller.
70% av patienterna i B-Cure laser Pro-gruppen hade en> 90% sårläkning, medan endast 13% av placebogruppen hade denna grad av sårläkning (p = 0,01 av FET). Vissa sår inom den aktiva gruppen har läkt helt under försöksperioden.
Publicerat i: Lasers in medicin 2022.

Läs studien här>>

Det finns också rekommendationer av proffs
Systematisk litteraturöversikt

En systematisk litteraturöversikt publicerad i “Fotomedicin och laserkirurgi” stöder den enastående effekten av B-Cure Laser jämfört med alla betydande medicinska laser enheter för hemmabruk över hela världen, för behandling av smärta och sårläkning.

American College of Physicians, rekommendationer för smärta i ländryggen

Vi “rekommenderar starkt” lågeffekt laserterapi som en non-invasiv behandling för akut, subakut och kronisk ryggsmärta.
(April 2017).

The Lancet, Smärta i nacken

LLLT minskar på smärtan direkt efter behandlingen vid akut nacksmärta och ända upp till 22 veckor efter avslutad behandling hos patienter med kronisk nacksmärta ”.
(December 2009)

MASCC rekommendation för oral mukosit

I de internationella rekommendationerna  rekommenderas  “användning av lågeffekt laserterapi för behandling av oral mukosit”.
(November 2018).

Dokumenterade erfarenheter i vård av kroniska diabetiska fotsår

Det finns hundratals dokumenterade erfarenheter att B-Cure Laser Pro har under några veckors tid minskade storleken på såren signifikant hos patienter med kroniska diabetiska fotsår.