Halsoteknologi

Sale!

LANSERINGSERBJUDANDE: B-CURE LASER SPORT – MEDICINSK LASER

7,100.00 kr

Medicinska laserapparaten är lätt att använda och lindrar smärta med att läka smärtans källa. Bevisats effektiv i t.ex. vård av muskel-, led- och nervsmärta, idrottsskador, vävnadsskador, sår och inflammationer. Observera även möjligheten att hyra en apparat.

Användnings ändamål

Bevisligen effektiv i t.ex. lindring av muskelsmärta, vård av stukningar och vrickningar, inflammationer, akne, senskideinflammation, tennisarmbåge, akillessena, benhinnehinneinflammation, nervsmärta, smärta orsakad av reumatism, artros och slitage, fibromyalgi mm.

Snabb och enkel behandling

Behandlingstiden inställs i apparaten enligt bruksanvisning och vårdrekommendationer – och behandlingen kan påbörjas. På grund av sin lilla storlek kan man använda apparaten var som helst och när som helst.

Påvisat effektiv

Medicinsk laserteknologins effektivitet i vård av sår, inflammationer, smärta i stöd- och rörelsemuskler har konstaterats i över 2000 studier.

Läkemedelsfri behandlingsform

Naturlig, smärtfri och non-invasiv behandling, inga användningsbegränsningar. Orsakar inte biverkningar, skadar inte hud eller vävnader och finns ingen risk för överdosering.

Trygg i hemmabruk

B-Cure medicinska laserterapins säkerhet har studerats och verifierats i omfattande kliniska studier. Användningen av 2b klassens laserapparat kräver inte någon särskild skolning eller skyddsutrustning.

Behandling med lågeffektlaser (Low Level Laser Therapy, LLLT) stimulerar kroppens eget immunförsvar och stärker signalledningsförmågan mellan cellerna. Genom behandlingen ökar enzymproduktionen i kroppen och endorfin utsöndras. Laserbehandlingen främjar även den naturliga produktionen av kollagen och elastin, vilka är substanser som kroppen behöver för vävnadsläkning.

Eftersom smärtlindring grundar sig på reparation av källan till smärtan, bör området laserbehandlas systematiskt. Ofta uppnås smärtlindring omedelbart, i andra fall däremot först efter några behandlingsgånger. En behandlingsgång räcker 6–8 minuter per behandlingsområde och ges som 2–3 doser per dag. Risk för överdosering föreligger inte. Inga kända biverkningar finns, men behandlingen rekommenderas inte som vårdform på områden med cancersvulster, inte i ögonen och inte heller i magtrakten hos gravida.

Förpackningen innehåller

  • B-Cure laser apparat, laddningsbara batterier och laddare.
    Garanti 1 år.
Weight 0.2 kg
Dimensions 15 × 25 × 25 cm