Hälsoteknologi

FIT - Läkemedelsfri smärtplåster

FIT smärtplåstrens effekt baserar sig på reflektionen av människokroppens egen värme- och infrarödstrålning.

Det finns 8 olika typers smärtplåster, var och en speciellt utformad att passa och hållas på just den leden eller kroppsdelen. I sortimentet finns plåster för nacken, ryggen, axeln, armbågen, knäet och vristen. Bra utformning är viktig för att plåstren skall hållas på sin plats under alla dagliga rutiner och lindra smärta i t.o.m. 5 dagar. Utöver dessa finns det även plåsterset för menstruationskramper samt universala runda plåster som man kan applicera lätt på vilken sjuk plats som helst.

Plåstret är medicinfri, lämnar inga limrester och studierna har visat att det inte orsakar allergier. Plåstren kan användas av människor i alla åldrar, men man ska inte använda plåstren på hud som är sönder eller på ett område med rubbningar i mikroblodcirkulationen.

Användnings ändamål

FIR-behandling har visat sig vara effektiv, bl.a. vid lindring av muskelvärk, lindring av smärta orsakad av stukningar, försträckningar och inflammationer i t.ex. akillessenan & tennisarmbåge, lindring av smärta i stöd- och rörelseorgan. Observera att det finns olika modeller av plåster för olika kroppsdelar.

Snabb och enkel behandling

Smärtplåstret appliceras rakt ovanpå det smärtsamma området. Vänta några minuter innan du rör på dig, så att den självhäftande ytan har tid att aktivera sig och fästa sig ordentligt Det varierar från några minuter till upp till en timme för att smärtplåstrets börjar, detta är individuellt. Plåstret kan sitta kvar i upp till 5 dagar, och tål dusch.

Påvisat effektiv

Både effekten och inverkan av FIR-behandling (infraröd behandling) har påvisats i kliniska undersökningar.

Läkemedelsfri behandlingsform

En naturlig, smärtfri och non-invasiv behandlingsform. Som varken orsakar biverkningar eller skadar hud eller vävnader. Kan inte överdoseras. För användning av plåstret krävs ingen utbildning. Får inte användas på skadad hud eller om du lider av en mikrocirkulationssjukdom.

Trygg i hemmabruk

Oavbruten smärtlindring under användning. Smärtplåstret är ett utmärkt tillägg då du t.ex. behandlar din smärtkälla med medicinsk laserterapi.