Hälsoteknologi

Rea!

LANSERINGSERBJUDANDE: B-Cure Laser VET

7,700.00 kr

VET medicinsk laser är speciellt ämnad för vård av smärta, vävnads- och hudskador hos husdjur. Apparaten är lätt och trygg att använda, det finns ingen risk för överdosering.

Användnings ändamål

Bevisligen effektiv i bl.a. lindring av muskelsmärta, vård av stukningar och vrickningar samt i vård av inflammationer och hudskador.

Snabb och enkel behandling

Behandlingstiden inställs i apparaten enligt bruksanvisning och vårdrekommendationer – och behandlingen kan påbörjas. På grund av sin lilla storlek kan man använda apparaten var som helst och när som helst.

Påvisat effektiv

Medicinsk laserteknologins effektivitet i vård av sår, inflammationer, smärta i stöd- och rörelsemuskler har konstaterats i över 2000 studier.

Läkemedelsfri behandlingsform

Naturlig, smärtfri och non-invasiv behandling, inga användningsbegränsningar. Orsakar inte biverkningar, skadar inte hud eller vävnader och finns ingen risk för överdosering.

Trygg i hemmabruk

B-Cure medicinska laserterapins säkerhet har studerats och verifierats i omfattande kliniska studier. Användningen av apparaten kräver inte någon särskild skolning, information eller skyddsutrustning.

Vikt 0.2 kg
Dimensioner 15 × 25 × 25 cm