Halsoteknologi

Sale!

LANSERINGSERBJUDANDE: B-Cure Laser VET PRO

11,000.00 kr

Den medicinska lasern VET PRO är speciellt ämnad l för vård av smärttillstånd och för vård av vävnads- och hudskador hos djur. Apparaten är lätt och trygg att använda, det finns ingen risk för överdosering.

Användnings ändamål

Bevisligen effektiv i bl.a. lindring av muskelsmärta, vård av stukningar och vrickningar samt i vård av inflammationer och hudskador.

Snabb och enkel behandling

Behandlingstiden inställs i apparaten enligt bruksanvisning och vårdrekommendationer – och behandlingen kan påbörjas. På grund av sin lilla storlek kan man använda apparaten var som helst och när som helst.

Påvisat effektiv

Medicinsk laserteknologins effektivitet i vård av sår, inflammationer, smärta i stöd- och rörelsemuskler har konstaterats i över 2000 studier.

Läkemedelsfri behandlingsform

Naturlig, smärtfri och non-invasiv behandling, inga användningsbegränsningar. Orsakar inte biverkningar, skadar inte hud eller vävnader och finns ingen risk för överdosering.

Trygg i hemmabruk

B-Cure medicinska laserterapins säkerhet har studerats och verifierats i omfattande kliniska studier. Användningen av apparaten kräver inte någon särskild skolning, information eller skyddsutrustning.

Eira Laine, Fysioterapeut
Jag har behandlat hästarnas färska och gamla senskador med B-Cure laser; i de färska har vi fått snabbare svullnaden att minska och läkningen i gång, i gamla skadorna har vi undvikit t.ex. haltning och ärrbildandet i senskadan tycks också ha minskat. Nackdelen är den ganska långa behandlingstiden och arbetsställningen t.ex. då man behandlar en hästs ben.
Vid behandling av det postoperativa tillståndet av en hunds knäoperation har vi fått svullnaden att hållas i minimum. Hunden har snabbt börjat använda sin opererade fot. Laser var en mycket viktig del av rehabiliteringen speciellt då det var svårt att hitta en lämplig smärtstillande medicin. Lasern var den enda behandlingen till att lindra smärtan.

Titta Joutsiniemi, läkare
Jag använde B-Cure Laser Vet djurlasern för behandling av en golden retrievers ryggsmärta. Min hund har fått diagnosen svår ryggdegenerering, vars symptom är haltande. Som resultat av regelbunden behandling har smärtan och värmekänslan på området försvunnit. Nu är hunden symptomfri och kan t.o.m. hoppa över 120cm höga hinder.

Kristiina Vähäsarja, sjukskötare, Åbo
”Jag använde B-Cure Laser Vet Pro djurlasern för att behandla en golden retrievers hotspot dvs. ytlig hudinfektion. Hotspoten hade spridit sig till tre skilda områden på hundens hals, var av en var väldigt omfattande. Hudområdena var mycket känsliga, rodnande, irriterande och bildade var. Hunden hade mycket smärta. Jag behandlade med lasern en gång första dagen, följande dag tre gånger. Redan på andra behandlingsdagen var hunden smärtfri. Vi kunde rengöra hudområdena utan medicin och den var helt avslappnad under laserbehandlingen. På den tredje behandlingsdagen var jag tvungen att ”leta efter” de områden som skulle behandlas för att huden hade läkt så bra. Endast i det mest omfattande området kunde man ännu urskilja lite rodnad.

Jag rekommenderar varmt B-Cure Laser Vet Pro. Behandlingsresultaten var snabbare än jag någonsin kunde ha trott.”

Siru Aaltola, Djurskötare
”Vi använde B-Cure Vet Pro laser, då hästen hade haft obotliga sårskorpor i frambenen ovanför hovarna i ungefär ett år. Såren öppnade ibland och läkte aldrig ordentligt. Vi använde B-Cure Laser 3x i dagen i sex minuters tid. Sårskorporna började fort läka, speciellt frambenet där sårskorpan var mindre. Det benet som var i bättre skick läktes på ungefär en vecka och det växte hår på det. Det benet som var i sämre skick läkte långsammare, men även i det benet kunde man se tecken av förbättring redan i ett tidigt skede, t.ex. hårväxt samt att sårskorporna blev mindre. Vi hade försökt prova med allt möjligt till benen, alla möjliga krämer, rengöring och att hålla det torrt, men inget förbättrade ordentligt. Med hjälp av lasern fick vi benen att läka på en kort tid så jag kan rekommendera användningen av B-Cure Vet Pro lasern till sår som inte har läkt på länge.”

Sari Liitilä, Häst- och rehabiliteringssköterska och tränare, Ypäjä hästinstitut
”Till en början fick vi lasern för testanvändning men det blev fort klart att vi köper en egen apparat. Här är några exempel där resultaten har varit helt enkelt utmärkta. Akut suturskada där laserbehandlingen påbörjades en vecka efter diagnosen, benets svullnad minskade betydligt och även värmen/ömheten minskade.

 

5 -årig travsto med osteokondros i båda bakbenens fotled. Laserbehandling ges 2 dygn före tävling/hård träning. Hästen travar bättre och är mer avslappnad. Vi har fått behandlingsresultatet på det sättet att ibland har behandlingen inte gjorts och då är hästen sämre, speciellt i kurvlöpning. Även skoningen har varit besvärlig och hästen har motsatt sig åtgärden. Efter behandling med B-Cure Laser har skoningen gått smidigt.

 

En tävlingshäst med kronisk artros, och medicinering kommer inte i fråga, har laserbehandling efter tävling gjort att återhämtningen varit betydligt snabbare och följande dag har hästens rörelser har varit mer avslappnade.

 

B-Cure Laser Vet Pro sätter ledvätskan igång och stimulerar blodcirkulationen. B-Cure Laser Vet Pro är väldigt lätt att använda i trånga stallförhållanden. Den är lätt framme och passar bra i handen. Inga ledningar som är i vägen. Säkerheten samt batteriets hållbarhet är av toppklass. Vi köpte apparaten och rekommenderar den varmt.”

Behandling med lågeffektlaser (Low Level Laser Therapy, LLLT) stimulerar kroppens eget immunförsvar och stärker signalledningsförmågan mellan cellerna. Genom behandlingen ökar enzymproduktionen i kroppen och endorfin utsöndras. Laserbehandlingen främjar även den naturliga produktionen av kollagen och elastin, vilka är substanser som kroppen behöver för vävnadsläkning.

Eftersom smärtlindring grundar sig på reparation av källan till smärtan, bör området laserbehandlas systematiskt. Ofta uppnås smärtlindring omedelbart, i andra fall däremot först efter några behandlingsgånger. En behandlingsgång räcker 6–8 minuter per behandlingsområde och ges som 2–3 doser per dag. Risk för överdosering föreligger inte. Inga kända biverkningar finns, men behandlingen rekommenderas inte som vårdform på områden med cancersvulster, inte i ögonen och inte heller i magtrakten hos gravida.

Förpackningen innehåller

  • B-Cure laser apparat, laddningsbara batterier och laddare.
    Garanti 1 år.
Weight 0.2 kg
Dimensions 15 × 25 × 25 cm