Halsoteknologi

Sale!

INLÖSNING AV B-CURE LASER CLASSIC – HYRESAPPARAT

4,800.00 kr

Då hyrningstiden tar slut har du möjligheten att köpa en egen laserapparat, i vilket fall vi krediterar 1000kr på köppriset av den nya apparaten. Beställ här och returnera hyres laserapparaten enligt instructioner så levererar vi en egen ny apparat åt dig.

Användnings ändamål

Bevisligen effektiv i t.ex. lindring av muskelsmärta, vård av stukningar och vrickningar, inflammationer, akne, senskideinflammation, tennisarmbåge, akillessena, benhinnehinneinflammation, nervsmärta, smärta orsakad av reumatism, artros och slitage, fibromyalgi mm.

Snabb och enkel behandling

Behandlingstiden inställs i apparaten enligt bruksanvisning och vårdrekommendationer – och behandlingen kan påbörjas. På grund av sin lilla storlek kan man använda apparaten var som helst och när som helst.

Påvisat effektiv

Medicinsk laserteknologins effektivitet i vård av sår, inflammationer, smärta i stöd- och rörelsemuskler har konstaterats i över 2000 studier.

Läkemedelsfri behandlingsform

Naturlig, smärtfri och non-invasiv behandling, inga användningsbegränsningar. Orsakar inte biverkningar, skadar inte hud eller vävnader och finns ingen risk för överdosering.

Trygg i hemmabruk

B-Cure medicinska laserterapins säkerhet har studerats och verifierats i omfattande kliniska studier. Användningen av apparaten kräver inte någon särskild skolning, information eller skyddsutrustning.

Hannu Eloranta, Golfare
Jag fick hjälp av lasern till behandling av min 5 månader gamla tennisarmbåge. B-Cure gav över 80% smärtlindring omedelbart vid den första 6 minuters behandlingsgången. Otroligt! Jag köpte apparaten direkt och behandlingseffekten var utmärkt även till smärtsam knäskada. Jag rekommenderar!

Raija Kallio, 78år., Sibbo
Jag fick artros diagnos i fingrarna redan på 90-talet. Smärtan har behandlats kontinuerligt med allt starkare smärtstillande mediciner, ända tills jag till slut åt den starkaste medicinen som en kontinuerlig kur. Ändå var fingrarna alldeles svullna och kunde inte ens tåla lakanets beröring. På sommaren 2020 köpte jag en B-Cure Laser Sport-apparat och fick hjälp inom ett par veckor. Jag har slutat äta smärtstillande mediciner, jag sover bra och känner mig pigg.

Eila Ahokas, 72år, Helsingfors
Glutealmuskeln brast för ungefär ett år sedan och den läkte dåligt och lämnade efter sig rivande smärta. Krämpan har behandlats med fysioterapi och akupunktur, men verkliga hjälpen fick jag först med B-Cure laser. Jag hyrde apparaten och redan efter bara en veckas behandling bestämde jag mig för att en egen apparat. Nu är smärtan borta och jag går nästan vanligt.

Saara Alho, Esbo
Jag har artros i fingrar och ben. Jag bestämde mig för att prova medicinsk laser då jag inte längre ens kunde gå ordentligt. Efter en veckas hyrestid fick jag skorna på fötterna utan smärta. Jag köpte omedelbart en egen apparat.

Pekka Pasanen, vinterbadare
Den 26.11.2018 föll jag på en hal skyddsväg i Åbo. Som följd av fallet uppstod en bakre triangulär fraktur i höger vrist och en kapselspricka.  Några veckor efter olyckan fick jag börja rehabiliteringen av foten. För att få hjälp till återhämtningen köpte jag av Hälsoteknologin en B-Cure Laser SPORT apparat. Jag tror att apparaten påskyndade återhämtningen av vristen betydligt. Som ett bevis på det, är att jag bara efter ett par månaders rehabilitering simmade 25m, 50m och stafettsträcka i Åbo 1-3.2.2019 i Vinterbadarens Finska Mästerskapstävlingen. Jag kan verkligen rekommendera apparaten!

Maila Tuomensola, Borgå Reumaförening, vice ordförande
”I Borgå har vi gett laserbehandlingar redan i flera år åt våra medlemmar. Av behandlingarna har vi har fått mycket nytta och hjälp till kronisk smärta. I mitt fall har laserbehandlingen gett mest hjälp till knäet, där det finns artros och dit det samlas vätska. Med hjälp av laserbehandlingarna får man avlägsnat vätska utan medicinering eller nål och laserterapin hjälper även till smärtan orsakad av artros. Denna nya lilla B-Cure Laser är en fantastisk apparat eftersom den är effektiv, liten och lätt att använda. Det att du kan ge behandling själv och så ofta som du behöver, är till en stor fördel. I laserbehandlingarna är kontinuiteten av behandlingen viktig och att behandlingarna ges tillräckligt ofta för att uppnå goda behandlingsresultat.”

Jonna Malmberg, Tammerfors
”Som en följd av en olycka har jag en skada i halskotan, som opererades, men efter operationen fick jag nervskada i handen. Symptomen har varit smärtsamma och den har även varit kraftlös. Jag hade möjlighet att använda B-Cure Sport Laser -behandlingsapparat. Laserbehandlingen har lindrat smärtan till nästan obefintlig. Jag har även använt laserbehandling till min smärta i höften. Jag har en inflammation i höften som orsakar så mycket smärta om mornarna att jag inte alltid kan gå ordentligt. Då jag har behandlat höften med laser på kvällarna så är mornarna mycket bättre. Laserbehandling är ett betydligt stöd och hjälp för mig som en medicinfri behandlingsform. Jag kan varmt rekommendera B-Cure Laser till alla som lider av nerv- eller inflammationssmärta. Personligen skulle jag inte klara mig utan den.”

Överläkare Timo Pehkonen, Fysiatri, Uleåborg Stad –
Erfarenheter av B-Cure laserapparaten i grundläggande hälsovård
Utmaningen vid behandling av kronisk smärta den ganska låga effekten av de mediciner som för närvarande finns till förfogandet samt den bekanta opiodkrisen i Amerika. Smärtlindringen som uppnås med även de bästa medicinkombinationerna blir på 30-50%:av mängden smärta. Uleåborg stads sjukhus fysiatriska poliklinik fick två B-Cure smärtlaser apparater i provanvändning för att få erfarenhet av hur mycket smärtlindring en patient med hög smärta kan få av denna inte läkemedels smärtbehandlingsform.

CRPS (Kronisk smärtsyndrom)
En 57-årig kvinna som genomgick en kirurgisk behandling av en tennisarmbåge, som inte reagerade bra på behandlingen på båda sidorna. Detta utvecklade en RSD på båda sidorna. Utöver detta fanns det dyston i hennes högra ben: hon kunde inte alls aktivt röra på tårna och foten vände sig inåt. Patienten fick en B-Cure-laser och använde den på höger armbåge och på sin ömma fot i 2 månaders tid, 3 gånger om dagen i 8 minuter och riktade lasern mot de värsta smärtpunkterna.
Slutresultat: patienten var subjektivt nöjd med apparaten, smärtan i båda armbågarna hade lindrats, pressning av föremål var lättare, gåendet var lättare och patienten kunde sätta på sig strumpan igen och kunde aktivt röra på tårna.

Smärta i överarmen
22-årig ung kvinna med svår smärta i överarmen, utan skada, vilket begränsar axeln rörelse så att den framåtförande lyckas inte helt horisontellt, sträckning endast 4 grader, bakåt förande bra. Passivt p.g.a smärta blir rörelsen inte bättre. Ansedd som kapsulit, men rotationen utåt är normal. MRI, enmg-undersökning och andra undersökningar i specialsjukvård är normala,injektionsbehandlingar hjälper inte, upplever fysioterapin som lättande men rörelsebanan förbättras inte.
Slutresultat: Patienten fick B-Cure -apparaten till låns för 2 veckor, med vilket hon upplevde att smärtan i axeln hade blivit betydligt lindrigare. Men i läkarens undersökning hade inte rörelsebanan förbättras.

CRPS (Kronisk smärtsyndrom)
En 49-årig före detta toppidrottare, har gjorts flera operationer i stortå-området p.g.a. belastningsskada i foten. Har utvecklat RSD, som orsakar smärta och missfärgning av foten, frysning och smärta hela vägen upp till skenbenet. Känslig för beröring, kan inte hålla tryckstrumpor och tidvis svårt att hålla skor p.g.a. smärta och rör sig ofta barfota.
Slutresultat: B-cure-apparaten in användning i 2 månaders tid: Smärtlindring i skenbenet men inte på ärrområdet. Dessutom fungerade behandlingen bra på ett idrottande barns ”benhinneinflammation” på skenbenets framsida och på haltande hundens bakben.

CRPS (Kronisk smärtsyndrom)
En 73-årig kvinna, med omfattande smärtsyndrom, för vilket man har provat olika smärtstillande mediciner samt opiater. Höftartros, varför hon inte får i liggläge höfterna sträckta raka. Svårt att byta ställning. Dessutom föll hon och slog huvudet i betong golvet, vilket orsakar mycket hård smärta på högrasidan av nacken samt stelhet i halskotorna. Nacken vänder sig endast 15 grader, bakåtböjning finns inte och framåt böjningar är knapp. Har fått olika bedövningsinjektioner i nacken och akupunktur utan framgång.
Slutresultat: Fick en smärtlaser apparat till låns för 2 veckor och använde den enligt instruktioner till den sin värsta smärta dvs smärtan i bakhuvudet. Apparaten kändes subjektivt bra i nacken, men eftersom det finns flera smärtställen och lånetiden endast 2 veckor, kände hon att apparatens helhets effekt var positiv.

Johanna Eskola-Oliva 
fysioterapeut arbetsfysioterapeut
”B-Cure Laser är en effektiv och lättanvänd laserbehandlingsapparat. Jag har fått goda behandlingsresultat med den, även snabbare än vad studierna som gjorts har rapporterats. Höftområdets insertit och bursit – värken och hållningssmärtan hos patienten lindrades redan efter en gång och förvann helt efter tre behandlingsgånger. Belastningsskador eller stukningar av senor och fascia har B-Cure försnabbat återhämtningen betydligt. T.ex. i vristens inversionsskador, inflammationer i akillessenan och plantarfasciit och smärta i armbågens epikondylit har den varit till stor hjälp. Apparaten fungerar bra både i professionellt bruk såsom i patientens egenvård hemma. B-Cure Laser är liten och behändig för t.ex. en fysioterapeut eller tränare att bära med sig.”

Behandling med lågeffektlaser (Low Level Laser Therapy, LLLT) stimulerar kroppens eget immunförsvar och stärker signalledningsförmågan mellan cellerna. Genom behandlingen ökar enzymproduktionen i kroppen och endorfin utsöndras. Laserbehandlingen främjar även den naturliga produktionen av kollagen och elastin, vilka är substanser som kroppen behöver för vävnadsläkning.

Eftersom smärtlindring grundar sig på reparation av källan till smärtan, bör området laserbehandlas systematiskt. Ofta uppnås smärtlindring omedelbart, i andra fall däremot först efter några behandlingsgånger. En behandlingsgång räcker 6–8 minuter per behandlingsområde och ges som 2–3 doser per dag. Risk för överdosering föreligger inte. Inga kända biverkningar finns, men behandlingen rekommenderas inte som vårdform på områden med cancersvulster, inte i ögonen och inte heller i magtrakten hos gravida.

B-Cure_Laser_GavishHoureld2018-Therapeutic_Efficacy_of_Home-Use_PhotoBM_Devices>>
B-Cure_MedRef_Diabetic_EN_V11_Pics>>
B-Cure_Diabetes_Wounds_Statistical_Report_29Jan17>>
B-Cure_Analysis_of_post_marketing_survey_27Aug17>>
B-Cure_Clinical_Trial_Report_Prof_Fornaini_Pubmed2015>>

Överläkare Timo Pehkonen, Fysiatri, Uleåborg Stad –
Erfarenheter av B-Cure laserapparaten i grundläggande hälsovård
Utmaningen vid behandling av kronisk smärta den ganska låga effekten av de mediciner som för närvarande finns till förfogandet samt den bekanta opiodkrisen i Amerika. Smärtlindringen som uppnås med även de bästa medicinkombinationerna blir på 30-50%:av mängden smärta. Uleåborg stads sjukhus fysiatriska poliklinik har 2 B-Cure smärtlaser apparater i användning för att få erfarenhet av hur mycket smärtlindring en patient med hög smärta kan få av denna inte läkemedels smärtbehandlingsform.

CRPS (Kronisk smärtsyndrom)
En 57-årig kvinna som genomgick en kirurgisk behandling av en tennisarmbåge, som inte reagerade bra på behandlingen på båda sidorna. Detta utvecklade en RSD på båda sidorna. Utöver detta fanns det dyston i hennes högra ben: hon kunde inte alls aktivt röra på tårna och foten vände sig inåt. Patienten fick en B-Cure-laser och använde den på höger armbåge och på sin ömma fot i 2 månaders tid, 3 gånger om dagen i 8 minuter och riktade lasern mot de värsta smärtpunkterna.
Slutresultat: patienten var subjektivt nöjd med apparaten, smärtan i båda armbågarna hade lindrats, pressning av föremål var lättare, gåendet var lättare och patienten kunde sätta på sig strumpan igen och kunde aktivt röra på tårna.

Smärta i överarmen
22-årig ung kvinna med svår smärta i överarmen, utan skada, vilket begränsar axeln rörelse så att den framåtförande lyckas inte helt horisontellt, sträckning endast 4 grader, bakåt förande bra. Passivt p.g.a smärta blir rörelsen inte bättre. Ansedd som kapsulit, men rotationen utåt är normal. MRI, enmg-undersökning och andra undersökningar i specialsjukvård är normala,injektionsbehandlingar hjälper inte, upplever fysioterapin som lättande men rörelsebanan förbättras inte.
Slutresultat: Patienten fick B-Cure -apparaten till låns för 2 veckor, med vilket hon upplevde att smärtan i axeln hade blivit betydligt lindrigare. Men i läkarens undersökning hade inte rörelsebanan förbättras.

CRPS (Kronisk smärtsyndrom)
En 49-årig före detta toppidrottare, har gjorts flera operationer i stortå-området p.g.a. belastningsskada i foten. Har utvecklat RSD, som orsakar smärta och missfärgning av foten, frysning och smärta hela vägen upp till skenbenet. Känslig för beröring, kan inte hålla tryckstrumpor och tidvis svårt att hålla skor p.g.a. smärta och rör sig ofta barfota.
Slutresultat: B-cure-apparaten in användning i 2 månaders tid: Smärtlindring i skenbenet men inte på ärrområdet. Dessutom fungerade behandlingen bra på ett idrottande barns ”benhinneinflammation” på skenbenets framsida och på haltande hundens bakben.

CRPS (Kronisk smärtsyndrom)
En 73-årig kvinna, med omfattande smärtsyndrom, för vilket man har provat olika smärtstillande mediciner samt opiater. Höftartros, varför hon inte får i liggläge höfterna sträckta raka. Svårt att byta ställning. Dessutom föll hon och slog huvudet i betong golvet, vilket orsakar mycket hård smärta på högrasidan av nacken samt stelhet i halskotorna. Nacken vänder sig endast 15 grader, bakåtböjning finns inte och framåt böjningar är knapp. Har fått olika bedövningsinjektioner i nacken och akupunktur utan framgång.
Slutresultat: Fick en smärtlaser apparat till låns för 2 veckor och använde den enligt instruktioner till den sin värsta smärta dvs smärtan i bakhuvudet. Apparaten kändes subjektivt bra i nacken, men eftersom det finns flera smärtställen och lånetiden endast 2 veckor, kände hon att apparatens helhets effekt var positiv.

Förpackningen innehåller

  • B-Cure laser apparat, laddningsbara batterier och laddare.
    Garanti 1 år.
Weight 0.2 kg
Dimensions 15 × 25 × 25 cm